ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;

  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui  „duomenų perkeliamumas“).

 

 

Dėl asmens duomenų tvarkymo, asmens teisių įgyvendinimo ar asmens duomenų pažeidimo kreiptis:

tel.: +370 621 59641 - atsakingas asmuo, darželio direktorė - Laura Tamošaitienė

el. paštu: MisliausDirbtuvės@gmail.com

Skambinkite telefonu:

+370 621 59641

Mus rasite: 

K. Jelskio g. 53 
LT-04132 Vilnius,

Lietuva

  • Facebook Social Icon
  • Instagram